3. generation af S-tog

Det er nok lidt misvisende at kalde tredje generation af S-tog for en "generation", eftersom disse tog aldrig blev særlig store i antal, og der er en del forskelle mellem de leverede vogne, der fordelte sig mellem to forskellige prototyper og en serieleverance. Alle togene kørte på 1500 V jævnstrøm, havde en højeste hastighed på 100 km/t og kunne accelere 0,9 m/s2. Togene havde mere moderne styringselektronik end de tidligere typer, hvilket var en del af årsagen til anskaffelsen af prototyper.

Prototypetogene var i alt 4 stk. firevognstog, der leveredes i 1979. To af disse havde GEC-traktion, de andre to ASEA-traktion. Bygningen af togene skulle egentlig have fundet sted hos Frichs i Århus, men da denne virksomheds togproduktion blev solgt til Scandia, skete produktionen i stedet her. I 1986 leveredes en mindre "serieleverance" på 8 stk. firevognstog, der alle fik ASEA-traktion.

Oprindeligt er tredje generation projekteret som et særligt komfortabelt S-tog tiltænkt bl.a. den "regionale" S-banelinje Køge-Hillerød, der engang kørte væsentlig længere strækninger uden stop (Holte-Østerport og København H-Hundige). Prototypetogene indrettedes derfor med kun to dobbeltdøre pr. vogn. I serieleverancen blev der tre døre pr. vogn som i andengenerationstogene, men uændret antal siddepladser, hvilket kunne opnås med en mindre forlængelse af vognkassen. Serieleverancen adskilte sig desuden på en række andre punkter, bl.a. mht. fronten. Togene i serieleverancen var 82,69 m lange, 3,21 m brede og havde 240 siddepladser pr. fire vogne. Fælles for alle tredjegenerationsvognene var, at der ikke var gennemgang mellem vognene, og at alle kupeer havde sæder i 2+2-opstilling.

Togsættene var opbygget med to motorvogne uden førerrum, litra MC, i midten og en styrevogn, litra FC, i hver ende, således at et togsæt var oprangeret FC-MC-MC-FC. Vognene med ulige numre vendte nordligst, når toget holdt på Hellerup station.

De fire prototypetogsæt indgik først fra 1981 regelmæssigt i driften. Der var mange problemer med disse tog, og de blev alle ophugget i 1994-95. Serieleverancens otte togsæt blev taget ud af drift og udrangeret i 2006. Det blev forsøgt at finde en køber til togene, men det mislykkedes, og i august-september 2007 blev de kørt til en ophugger i Holbæk, hvor de alle havde ladt livet senest i begyndelsen af oktober.

Tredjegenerationstogene kunne i begyndelsen kun køre på en begrænset del af S-togsnettet, da strækningerne skulle være immuniserede mod forstyrrende vekselstrømme fra togenes elektroniske chopper-regulering. Da der var en del problemer med togene, var det desuden en fordel, at de hovedsageligt kørte på linjer, hvor de aldrig kom for langt væk fra værkstedet i Høje Taastrup. Togene har derfor alle årene været at finde på B-linjerne, men har også i 1980'erne bl.a. kørt til Farum.

I nyere tid har togene af serieleverancen i et vist omfang været benyttet andre steder. Togene kørte på linje A og E (Køge-Hillerød) fra 1. juni 1997 og cirka ni måneder frem, og fra 2004 blev de desuden indsat i trafikken på Ringbanen. Efter årtusindskiftet har togene i flere omgange været taget helt ud af driften i længere perioder pga. problemer med bl.a. dørene og revner i bogierne. Efter et uheld i juni 2006 med et barn, der kom i klemme i dørene, blev togene taget ud af drift og senere på året opgivet og udrangeret.

Serieleverancens tog blev i 1990'erne renoveret med bl.a. flexrum i FC-vognene, destinationsskilte over dørene (som på de RENO2-renoverede andengenerationstog), andet sædebetræk og folie i nye farver på væggene.

Numre

FC 6001-6004 var de fire FC-vogne fra GEC-prototyperne
FC 6005-6008 var de fire FC-vogne fra ASEA-prototyperne
FC 6009-6024 var serieleverancen

MC 6501-6504 var de fire MC-prototypevogne med GEC-traktion
MC 6505-6508 var de fire MC-prototypevogne med ASEA-traktion
MC 6509-6524 var serieleverancen

Togene var oprangeret fx. FC 6009-MC 6509-MC 6510-FC 6010, bortset fra de skævt sammenkoblede tog, som er forekommet.

Bevaret materiel:

Der er ikke bevaret S-tog af tredje generation. Alle vogne er ophugget.

Se også:

Status for tredjegenerationstogene på Banesiden

Kilder:

Løvborg, Eilert & Peter Mogensen (red.): DSB materiel i drift. 1. udgave. DSB materiel, København 1996.

Olesen, Thomas Nørgaard: Lokomotivfabrikken Frichs. Dansk Jernbane-Klub, København 2005.

Poulsen, John: Københavns S-bane 1934-1984. Bane Bøger, København 1984.

Støvring-Nielsen, Allan: Farvel til S-tog af 3. generation. I: Jernbanen, nr. 6, december 2007, s. 32-33.

FC 6010 hensat i Høje Taastrup
FC 6010 i Høje Taastrup 19. april 2004. På dette tidspunkt var alle tredjegenerationstogene midlertidigt hensat. Foto: Thomas de Laine.

Tredjegenerationstog på Ringbanen
Tredjegenerationstog på Fuglebakken station på Ringbanen 3. januar 2006. Foto: Thomas de Laine.

Udrangeret tredjegenerationstog i Høje Taastrup
Udrangeret tredjegenerationstog på S-togsværkstedet i Høje Taastrup 3. februar 2007. Foto: Thomas de Laine.

Materieloversigten

 

Opdateret sidst: 20. februar 2008